Son Güncelleme 23 Mayıs 2016
Hizmet Takip Programı Giriş
Kullanıcı Adı:
Parola:
DUYURULAR

23.05.2016

  5434 Sayılı kanunun mülga 32 nci maddesinin (H) fıkrası ile 5510 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılan sigortalılar için düzenlenecek fiili hizmet süresi zammı tespit belgeleri hakkında duyuru

16.05.2016

  Hizmet Takip Programına webservis yöntemi ile veri gönderen kurumların dikkatine

15.03.2016

  4688 sendika kanun uyarınca aylıksız izinde olanlar hakkında duyuru

11.02.2016

  Görevde iken askere gidenler hakkında duyuru

16.09.2015

  HİZMET TAKİP PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

01.07.2015

  HİZMET TAKİP PROGRAMINA VERİ AKTARIM SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU-TEBLİĞ
Yardım Dosyaları ve İletişim
2016 © Sosyal Güvenlik Kurumu