HİTAP
Hizmet Takip Programı ve 5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil İşlemleri Entegrasyon Uygulaması
Yardım ve İletişim
Duyurular
09.07.2020
HİTAP ve Tescil Entegrasyon uygulaması açılmıştır.
09.07.2020
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli sigortalı olarak çalışanlar 5510 S.K. 4/1-a bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların tescil işlemleri bu program kullanılarak yapılmamalıdır.